About


Mitt namn är Ester Bukor, jag är 19 år gammal. Jag är född i Sverige, men har bott första delen av mitt liv i Ungern varifrån vi flyttade tillbaka efter min grundskoleutbildning. Jag är en kreativ person vars största passion är modevärlden. ”Fashion is fun” är mitt motto! Det som engagerar mig mest är styling. Färger, material, former och konst har ständigt varit närvarande i mitt liv och format mig som människa då båda mina föräldrar är konstnärer. Jag tycker om att tänka i en kreativ dimension där färg, form och material samverkar.

Min första blogg om mode öppnade jag när jag var 12-13 år och min personliga stil och smak har ständigt utvecklat sig. Det senaste året har jag kommit till insikt om att jag vill ägna mig åt textilbranschen i mitt arbetsliv och inte bara som en hobby. I framtiden planerar jag att studera vidare i Borås inom textilekonomi och marknadsföring.

/My name is Esther Bukor, I'm 19 years old. I was born in Sweden, but lived in Hungary the first part of my life. We moved back to Sweden after my primary education. I'm a creative person whose greatest passion is the world of fashion. "Fashion is fun" is my motto! What interests me the most is styling. Colors, materials, shapes and art have always been present in my life and shaped me as a human being because both my parents are artists. I like to think in a creative dimension where colors, forms and materials interact.

I opened my first blog about fashion when I was 12-13 years old and my personal style and taste has constantly evolved. During the past year I realized that I want to devote myself to the textile industry in my work and not just have it as a hobby. In the future I plan to continue studying in Borås, textile business and marketing.

Remember: Fashion is fun!Hope you enjoy my blog!

No comments:

Post a Comment